Измена календара образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину

Обавештавамо ученике, наставнике и родитеље да је одлуком министра просвете, науке и технолошког развоја измењен…