Пројекат ученика Седме београдске гимназије на e-Twinning платформи добио Националну ознаку квалитета