Набавка спортске робе и опреме

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр.…