ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара

ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПИТАЊА, ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ