ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге извођења екскурзија за ученике првог разреда Седме београдске гимназије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016