ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за набавку школског намештаја за потребе Седме београдске гимназије

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ