Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана 26.11.2015. године, а у вези са јавном набавком: Услуга извођења екскурзије ученика другог/ трећег/четвртог разреда Седме београдске гимназије, редни број ЈН ОП 1-2/2015, достављамо следећи

ОДГОВОР

Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана 20.11.2015. године, а у вези са јавном набавком: Услуга извођења екскурзије ученика другог/ трећег/четвртог разреда Седме београдске гимназије, редни број ЈН ОП 1-2/2015, достављамо следећи

ОДГОВОР