ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

за јавну набавку услуга извођења екскурзије ученика Седме београдске гимназије