ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуге извођења екскурзија за ученике другог/трећег/четвртог разреда Седме београдске гимназије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 1-2/2015