Обавештења


за општине Вождовац, Звездара и Стари град

(1.3.2015. године, Седма београдска гимназија)

Ученици који имају 20 и 19 поена освајају ПРВО МЕСТО, ученици који имају 18 и 17 поена освајају ДРУГО МЕСТО, а ученици који имају 16 поена освајају ТРЕЋЕ МЕСТО.

Ученици који желе да виде свој тест могу доћи у понедељак, 2.3.2015. године, од 15 до 17 часова.

Ана Марковић

Резултати:

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Решени тестови и кључ за оцењивање


Општинско такмичење из књижевности - КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА одржаће се у недељу, 1.3.2015. године, у Седмој београдској гимназији. Учествоваће ученици средњих школа са општина Вождовац, Звездара и Стари град. Такмичење ће почети у 10 часова.


Од фебруарског рока консултације из енглеског језика држи проф.Ана Стевановић, четвртком у непарној смени: пре подне 5. час, по подне 3. час.

Консултације из географије држи проф.Мирјана Зечевић, петком 4.час у парној смени.


Од среде, 11.2.2015. године часови у Седмој београдској гимназији трају по 30 минута. Дана 5.2.2015. године директору школе обратили су се Захтевом дел. бр. 113 од 5.2.2015. године председници оба синдиката који су у законском штрајку од 17.11.2014. године тражећи да се часови скрате.

Имајући у виду да више од 30 наставника штрајкује од 17.11.2014. године, да још петнаест наставника подржава захтев синдиката да се часови скрате, да ученици између часова имају паузу од 20 минута ако су мали одмори, односно пола сата ако су између часова велики одмори, да за време ових дужих пауза није могуће организовати дежурство наставника услед чега је угрожена безбедност ученика и имовина школе, донета је одлука о скраћењу часова.

Настава у првој смени траје од 9 до 13:20 часова, а у другој смени од 14:30 до 18:50 часова. Наставници који нису у штрајку одрађиваће часове у преподневној смени од 8 до 9 часова, између прве и друге смене између 13:20 и 14:30 часова, а у послеподневној смени од 18:50 до 20:00 часова.

Распоред звона:


Од стране предметних професора физике у 1.разреду (Јездимировић М. и Илић Г.) ученицима 1. разреда је препоручен уџбеник аутора Наташе Чулуковић, за 1. разред гимназије, Круг, Београд, 2014.

Због кашњења у издавању и чињенице да се до последњег тренутка није знало да ли ће уџбеник ући у процес штампања, ученицима 1. разреда, до петка 12.9.2014., није било речено који тачно уџбеник би требало да купе. Тиме је остављена могућност да се пронађе одговарајући уџбеник како за ученике тако и наставнике.

То је урађено у намери да се ученицима поједностави процес учења и приближи градиво 1. разреда.

професори

Илић Гордана и Јездимировић Миленко