Обавештења


На седници Наставничког већа Седме београдске гимназије одржаној 21.8.2015. године усвојен је списак уџбеника који ће се користити у школској 2015/2016. години.

Професорка Тања Крстић ће у настави користити читанке у издању „Завода за уџбенике“ у другом и трећем разреду. Остале професорке Српског језика и књижевности користиће у првом, другом и трећем разреду читанке издавачке куће „Klett“.

Професор Љубомир Јешић користиће у првом и трећем разреду збирке аутора Венеа Богославова (издање „Завода за уџбенике“), а остали професори Математике користиће збирке издавачке куће „Круг“.


ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ЧЕТВРТАК, 28. МАЈА, У 16 САТИ.


Градско такмичење из биологије одржаће се у недељу, 19. априла 2015. године у Седмој београдској гимназији.

Пријаве учесника, оверене печатом школе и потписом директора, школе треба да пошаљу поштом или доставе у Секретаријат Седме београдске гимназије до 10. априла 2015. године.

Адреса за слање и доставу пријава је: Седма београдска гимназија, Шејкина 21а, 11000 Београд.


Због одржавања семинара „Школа и популациона политика“ часови у уторак, 3.3.2015. године у преподневној смени почињу у 8 часова.

Настава у другој смени почиње у 14:30 часова.

Прва смена:

1. час: 8:00 – 8:30

2. час: 8:35 – 9:05

3. час: 9:20 – 9:50

4. час: 9:55 – 10:25

5. час: 10:40 – 11:10

6. час: 11:15 – 11:45

7. час: 11:50 – 12:20

надокнада: 12:20 – 14:30

Друга смена:

1. час: 14:30 – 15:00

2. час: 15:05 – 15:35

3. час: 15:50 – 16:20

4. час: 16:25 – 16:55

5. час: 17:10 – 17:40

6. час: 17:45 – 18:15

7. час: 18:20 – 18:50

надокада: 18:50 – 20:00