Позиција:
професор Српског језика и књижевности
Остале информације:
одељенски старешина III/1