професор Историје
Остале информације:
одељенски старешина II/3