Позиција:
професор Латинског језика
Остале информације:
одељенски старешина III/2